За фирмата

СОЛАР ЕЛЕКТРИС ООД e българска инженерингова компания, специализирана в проектирането и изграждането на фотоволтаични централи, газови, отоплителни, ВиК и електро инсталации. Тя разполага с  екип от висококвалифицирани и с богат опит инженерни кадри. 

СОЛАР ЕЛЕКТРИС ООД e официален вносител на акумулатори ВАЕ http://www.bae-berlin.de/  за България. Също така е вносител на различни марки фотоволтаични панели и инвертори.

От 2014 г. СОЛАР ЕЛЕКТРИС ООД проектира и участва в изграждането на OFF-Grid фотоволтаични централи, финансирани от Световната банка и предназначени за захранване с електричество на селища, на територията на Мексико, където няма изградена електрическа мрежа.
Най големите OFF-Grid централи в Мексико са проектирани, съвместно изпълнени и въведени в експлоатация от нас и мексиканска партньорска фирма.

През 2016 година СОЛАР ЕЛЕКТРИС ООД стартира проектирането на най-голямата Дизел фотоволтаична хибридна електрозахранваща система в света – 13мВт. Предназначена е за захранване нуждите на остров, разположен в атлантическия океан.

СОЛАР ЕЛЕКТРИС ООД има изградени над 1000 газови и отоплителни инсталации на територията на България.

Участвали сме и в изграждането на системите за мониторинг, управление и SCADA на един от първите в България биогаз когенератори, с мощност 150 кВт.