Биогаз инсталации

Участвали сме в изграждането на биогаз инсталация, по метода „суха ферментация“, за производство на електроенергия – 150 кW.