ВЕИ проекти на територията на България

Имаме проектирани над 100 мW ВЕИ проекти на територията на България и изградени над 50 PV обекта. По-значими, изградени съвместно с Електрообзавеждане Казанлък:

  • ФЕЦ „СОЛСБОР" 10 MW, с. Сбор област Пазарджик

  • ФЕЦ „Фей енд КО" 2,7 MW, гр. Николаево област Стара Загора

  • ФЕЦ „Лесичово" 800 кW и ВЕЦ "Лесичово" 5,4 MW, с. Лесичово област Пазарджик

  • ВЕЦ „Ракита” 12 MW

  • ВЕЦ „Батак” 25 MW, Рехабилитация

  • ВЕЦ „Луковит” 7,2 MW