EU PVS CELL

Data sheet

 

 

BAE Модел

 

1

Конектор

 

Цена

 

 

 

BAE Type Designation

 

Connector

 

Price

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZELLE EU 2 PVS 140 PPOL

 

1

50² x 130 mm

 

65,25

EUR

 

 

ZELLE EU 3 PVS 210 PPOL

 

1

50² x 130 mm

 

76,75

EUR

 

 

ZELLE EU 4 PVS 280 PPOL

 

1

50² x 130 mm

 

85,75

EUR

 

 

ZELLE EU 5 PVS 350 PPOL

 

1

50² x 150 mm

 

99,75

EUR

 

 

ZELLE EU 6 PVS 420 PPOL

 

1

50² x 170 mm

 

113,50

EUR

 

 

ZELLE EU 5 PVS 550 PPOL

 

1

50² x 150 mm

 

120,00

EUR

 

 

ZELLE EU 6 PVS 660 PPOL

 

1

50² x 170 mm

 

135,75

EUR

 

 

ZELLE EU 7 PVS 770 PPOL

 

1

50² x 190 mm

 

155,00

EUR

 

 

ZELLE EU 6 PVS 900 PPOL

 

1

50² x 170 mm

 

221,00

EUR

 

 

ZELLE EU 7 PVS 1050 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

222,50

EUR

 

 

ZELLE EU 8 PVS 1200 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

242,00

EUR

 

 

ZELLE EU 9 PVS 1350 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

267,25

EUR

 

 

ZELLE EU 10 PVS 1500 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

287,75

EUR

 

 

ZELLE EU 11 PVS 1650 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

315,00

EUR

 

 

ZELLE EU 12 PVS 1800 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

334,25

EUR

 

 

ZELLE EU 11 PVS 2090 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

372,00

EUR

 

 

ZELLE EU 12 PVS 2280 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

394,25

EUR

 

 

ZELLE EU 13 PVS 2470 PPOL

 

3

50² x 130 mm

 

470,00

EUR

 

 

ZELLE EU 14 PVS 2660 PPOL

 

3

50² x 130 mm

 

492,50

EUR

 

 

ZELLE EU 15 PVS 2850 PPOL

 

3

50² x 130 mm

 

516,25

EUR

 

 

ZELLE EU 16 PVS 3040 PPOL

 

3

50² x 130 mm

 

539,25

EUR

 

 

ZELLE EU 17 PVS 3230 PPOL

 

4

50² x 130 mm

 

597,75

EUR

 

 

ZELLE EU 18 PVS 3420 PPOL

 

4

50² x 130 mm

 

618,25

EUR

 

 

ZELLE EU 19 PVS 3610 PPOL

 

4

50² x 130 mm

 

641,25

EUR

 

 

ZELLE EU 20 PVS 3800 PPOL

 

4

50² x 130 mm

 

664,50

EUR

 

 

ZELLE EU 22 PVS 4180 PPOL

 

4

50² x 130 mm

 

729,00

EUR

 

 

ZELLE EU 24 PVS 4560 PPOL

 

4

50² x 130 mm

 

775,00

EUR

 

 

ZELLE EU 26 PVS 4940 PPOL

 

4

50² x 130 mm

 

819,00

EUR

 

 

*Цените са без ДДС FOB Berlin 

Брой на двойките полюси / Number of pole pairs = Брой на връзките на клетка/ Number of connectors per cell.

Изолиран гъвкав кабел с конектор / Insulated flexible cable connector.

EU - vorbereitet für forcierte Elektrolytumwälzung / EU - подготвени за принудителна циркулация на електролита.

За оферта, моля направете запитване.