PVS CELL

Data sheet

 

BAE Модел

 

1

Конектор

 

Цена

 

 

 

BAE Type Designation

 

Connector

 

Price

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZELLE 2 PVS 140 PPOL

 

1

50² x 130 mm

 

59,75

EUR

 

 

ZELLE 3 PVS 210 PPOL

 

1

50² x 130 mm

 

71,25

EUR

 

 

ZELLE 4 PVS 280 PPOL

 

1

50² x 130 mm

 

81,75

EUR

 

 

ZELLE 5 PVS 350 PPOL

 

1

50² x 150 mm

 

94,50

EUR

 

 

ZELLE 6 PVS 420 PPOL

 

1

50² x 170 mm

 

109,75

EUR

 

 

ZELLE 5 PVS 550 PPOL

 

1

50² x 150 mm

 

117,25

EUR

 

 

ZELLE 6 PVS 660 PPOL

 

1

50² x 170 mm

 

132,75

EUR

 

 

ZELLE 7 PVS 770 PPOL

 

1

50² x 190 mm

 

150,00

EUR

 

 

ZELLE 6 PVS 900 PPOL

 

1

50² x 170 mm

 

171,25

EUR

 

 

ZELLE 7 PVS 1050 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

215,75

EUR

 

 

ZELLE 8 PVS 1200 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

237,50

EUR

 

 

ZELLE 9 PVS 1350 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

264,50

EUR

 

 

ZELLE 10 PVS 1500 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

283,00

EUR

 

 

ZELLE 11 PVS 1650 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

311,25

EUR

 

 

ZELLE 12 PVS 1800 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

331,50

EUR

 

 

ZELLE 11 PVS 2090 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

368,25

EUR

 

 

ZELLE 12 PVS 2280 PPOL

 

2

50² x 130 mm

 

390,50

EUR

 

 

ZELLE 13 PVS 2470 PPOL

 

3

50² x 130 mm

 

466,25

EUR

 

 

ZELLE 14 PVS 2660 PPOL

 

3

50² x 130 mm

 

491,75

EUR

 

 

ZELLE 15 PVS 2850 PPOL

 

3

50² x 130 mm

 

513,50

EUR

 

 

ZELLE 16 PVS 3040 PPOL

 

3

50² x 130 mm

 

537,75

EUR

 

 

ZELLE 17 PVS 3230 PPOL

 

4

50² x 130 mm

 

594,25

EUR

 

 

ZELLE 18 PVS 3420 PPOL

 

4

50² x 130 mm

 

615,00

EUR

 

 

ZELLE 19 PVS 3610 PPOL

 

4

50² x 130 mm

 

649,00

EUR

 

 

ZELLE 20 PVS 3800 PPOL

 

4

50² x 130 mm

 

662,00

EUR

 

 

ZELLE 22 PVS 4180 PPOL

 

4

50² x 130 mm

 

725,75

EUR

 

 

ZELLE 24 PVS 4560 PPOL

 

4

50² x 130 mm

 

772,75

EUR

 

 

ZELLE 26 PVS 4940 PPOL

 

4

50² x 130 mm

 

815,75

EUR

 

 

*Цените са без ДДС FOB Berlin 

Брой на двойките полюси / Number of pole pairs = Брой на връзките на клетка/ Number of connectors per cell.

Изолиран гъвкав кабел с конектор / Insulated flexible cable connector.

За оферта, моля направете запитване.