Електро

Солар Електрис предлага на своите клиенти пълна гама от услуги, свързани с проектиране и изграждане на:

•  Eлектроинсталации на сгради и съоръжения.

•  Системи за електро управление на машини и съоръжения: проектни решения; принципни схеми; програмно обезпечаване; изграждане на инсталация, пуск и настойка; експлоатационна документация; изграждане на силови инсталации.

•  Изработка на електро табла за автоматизация, управление и контрол на различни процеси и промишлени обекти за цветната и черна металургия, минната промишленост, текстилната промишленост, енергетиката, машиностроенето и др.

•  Разработка на системи за управление, на базата на програмируеми логически контролери и SCADA , с индустриални софтуери на водещи фирми в света в областта на управлението.