Отопление

СОЛАР ЕЛЕКТРИС ООД извършва:

 

•  Проектиране, доставка и монтаж на жилищни и промишлени отоплителни инсталации.
•  Монтаж на всякакъв вид котли – газови, електрически, на твърдо или течно гориво, монтаж на радиатори, лири, бойлери и др.
•  Изграждане на тръбни разводки, слънчеви водогрейни инсталации, свързване на колекторни кутии, монтаж на циркулационни помпи, разширителени съдове и др.

Предлагаме изготвяне на оферта след оглед на обекта.