Фотоволтаици

Консултираме и извършваме  предпроектно проучване.
Подпомагаме издаването на документи и договори с енерго дружествата.
Проектираме, доставяме части, извършваме монтаж и поддръжка на фотоволтаични централи.
Съдействаме при кандидатстване за финансиране по Европейски програми за изграждане на централи за собствени нужди за производството и селското стопанство.

     

Изграждаме:

Мрежови соларни системи (ON-GRID)

Изграждат се с цел продажба на електроенергия или за собствени нужди. Те не съхраняват произведената енергия, а я подават директно към мрежата или най-близките консуматори. Експлоатационният живот на една соларна система е 25-30 години. Приблизителната себестойност е 1 евро за 1 ват инсталирана мощност.  

Ако системата е изградена с цел продажба на ток, преференциалната цена, на която се изкупува произведеното електричество, е 211,71 лв/ MWh.
Приблизителната себестойност на 30 кВт централа е 30000 евро (58675 лв).
Средното годишно производство е 38 мВт.
Годишният приход е 38 х 211,71=8044,98 лв.
Възвръщаемост на инвестицията 58675 : 8044,98=7,29 години.

Ако системата е изградена за собствени нужди - при 30 кВт централа, годишното производство е 38 мВт.
За период от 25 години: 38 х 25=950 мВт
Инвестиция 58675лв.
Себестойност на произведената ел. енергия 58675 лв : 950 000 кВт = 0,06 лв за кВт. 

 
Автономни соларни системи (OFF-GRID)

Подходящи са предимно за райони без електрозахранване или за постигане на енергийна независимост. Освен основните компоненти фотоволтаични панели и инвертори, те са снабдени и с акумулаторен блок, където се съхранява произведената енергия. По този начин централата може да задоволява енергийните нужди 24 часа в денонощието.  


Дизел фотоволтаична хибридна електрозахранваща система

Подходяща е за райони без електрозахранване, където е необходима голяма мощност. Състои се от:
- дизел електрогенератори, които създават електрическата мрежа;
- фотоволтаична електроцентрала с нужната генерираща мощност;
- повишаващи трансформатори;
-  банка с акумулаторни батерии, в комплект с устройствата за съхранение и обратно използване на електрическата енергия;
- необходимите свързващи електрически мрежи, система за мониторинг и управление на дизел фотоволтаичната хибридна електрозахранваща система.